Hur Man Aktiverar

FoS

Feedback på nätet

Användarmanual

Hur aktiverar jag iTop VPN Premium eller uppgraderar mitt gratiskonto till VIP?

Om du redan har loggat in på iTop VPN med ett konto uppgraderas ditt konto automatiskt till VIP-konto inom 30 minuter efter att din beställning har behandlats framgångsrikt.

Om du inte har loggat in eller fortfarande använder den gratis/begränsade versionen efter att du har slutfört beställningen i en timme, följ stegen nedan för att logga in med ditt VIP-konto:

1. Klicka här för att ladda ner den senaste versionen av iTop VPN och installera den först (om du redan har installerat den senaste versionen, hoppa över detta steg).

2. Öppna iTop VPN, klicka på längst upp till vänster. Options ikonen.

3. Klicka Sign In för att öppna inloggningsfönstret.

Om du redan har loggat in klickar du på nedåtpilen till höger om ditt kontos e -postadress för att logga ut och logga in igen.

4. Ange ditt iTop VPN-konto och lösenord, klicka Sign In den knappen.

Obs: Om du inte har registrerat ett konto innan du köper det kommer du att få ditt konto och ett tillfälligt lösenord via e-post efter köpet).).

Hur jag aktiverar iTop Private Browser VIP eller uppgraderar mitt gratiskonto till VIP?

Om du redan har loggat in i iTop Private Browser med ett konto, kommer ditt konto att uppgraderas till VIP-konto automatiskt inom 30 minuter efter att din beställning har behandlats.

Om du inte loggade in eller om du fortfarande använder den gratis/begränsade versionen efter att du genomfört den beställningen i en timme redan, följ stegen nedan för att logga in med ditt VIP-konto:

1. Klicka här för att ladda ner den senaste versionen av iTop Private Browser och installera den först (om du redan har installerat den senaste versionen, hoppa över det här steget).

2. Öppna iTop Private Browser, klicka på den övre högra Logga in ikonen för att öppna inloggningsfönstret.

3. Ange ditt iTop Private Browsers konto och lösenord, klicka på den knappen Logga in.

Obs: Om du inte har registrerat ett konto innan ditt köp kommer du att få ditt konto via e-post och ett tillfälligt lösenord efter köpet.

How do I register my iTop Screen Recorder Free to Pro edition?

Note: If you do not have the program installed, click here to download the latest version of iTop Screen Recorder and install it first.

1. Open iTop Screen Recorder Free, click the icon at the top right corner of the main screen to open the registration window.

Please refer to the picture below:

2. Copy & Paste to enter your license code in the License Code box, and click the Register button to get Pro version.

Please refer to the picture below:

How do I refresh my iTop Screen Recorder Pro with my new/renewal license code?

1. Open iTop Screen Recorder Pro, click the Options icon at top right of the main screen, and select License in the menu.

Please refer to the picture below:

2. Click the Refresh text link to open a new registration window.

Please refer to the picture below:

3. Copy & Paste to enter your new/renewal license code, and click the Register button to get the new service time.

Please refer to the picture below:

How to activate iTop VPN Premium on mobile phone?

If you already signed in iTop VPN with an account, your account will be upgraded to VIP account automatically within 30 minutes after your order is successfully processed.

In case you didn’t sign in or you are still using the free / limited version after you completed the order for one hour already, please follow the steps below to sign in with your VIP account:

1. Install the latest version of iTop VPN from Play Store or App Store first (if you have already installed the latest version, please skip this step).

2. Open iTop VPN, tap the top left Options icon.

3. Tap Sign In to open the Sign In window (If you already signed in, please tap your account email address to sign out and sign in again).

4. Enter your iTop VPN account and password , tap the Sign In button.

Hur jag aktiverar iTop Private Browser VIP eller uppgraderar mitt gratiskonto till VIP?

If you already signed in iTop Private Browser with an account, your account will be upgraded to VIP account automatically within 30 minutes after your order is successfully processed.

In case you didn’t sign in or you are still using the free / limited version after you completed the order for one hour already, please follow the steps below to sign in with your VIP account:

1. Click here to download the latest version of iTop Private Browser and install it first (if you have already installed the latest version, please skip this step).

2.Open iTop Private Browser, click the top right Sign in icon  to open the Sign In window.

3.Enter your iTop Private Browser account and password, click the Sign In button.

Note: If you have not signed up an account before you purchase it, you will be emailed your account and a temporary password after the purchase.

How do I register my iTop Screen Recorder Free to Pro edition?

Note: If you do not have the program installed, click here to download the latest version of iTop Screen Recorder and install it first.

1. Open iTop Screen Recorder Free, click the icon at the top right corner of the main screen to open the registration window.

Please refer to the picture below:

2. Copy & Paste to enter your license code in the License Code box, and click the Register button to get Pro version.

Please refer to the picture below:

How do I refresh my iTop Screen Recorder Pro with my new/renewal license code?

1. Open iTop Screen Recorder Pro, click the Options icon at top right of the main screen, and select License in the menu.

Please refer to the picture below:

2. Click the Refresh text link to open a new registration window.

Please refer to the picture below:

3. Copy & Paste to enter your new/renewal license code, and click the Register button to get the new service time.

Please refer to the picture below:

iTop VPN

iTOP VPN för iOS

iTOP VPN för Android

Få det på Google Play Få det på APP Store
Lägga in